Yazdır
Kategori: Tekstil sektörü eğitimleri
Gösterim: 1617
Eğitimin Konusu

. Marka tanımı

. Marka çeşitleri

. Marka yapısı

. Markanın önemi ve yararları

. Marka kişiliği

. Marka imajı

. Marka değeri

. Marka kimliği

. Marka konumlandırma

. Marka mimarisi

. Markanın oluşturulması ve yönetilmesi

. Marka imajı oluşturulmasına yönelik iletişim faaliyetleri

. Türkiyede marka ile ilgili yasal düzenlemeler

Süre

Eğitimin süresi 1 gün (8 saat)  teorik eğitim olarak belirlenmiştir.

Eğitimin Hedefi

Alelade bir üründen daha fazla şeyi temsil eden; satıcının verdiği hizmetler, değerler ve güven hissinin bileşimi olan markanın, ihraç pazarlarında başarılı olması ve beklenen getiriyi sağlaması, yurt dışında tanıtılmasına ve alıcıları tarafından benimsenmesine bağlıdır. Yapılacak tanıtım faaliyetleri reklâm, yurt dışı fuarlar ve yurt dışı ofis – mağaza kurulmasışeklinde olabileceği gibi Pazar koşulları göz önüne alınarak temsilcilik verilmesi şeklinde de olabilecektir ve bu çalışmaların bütünü markanın pazarla iletişim faaliyetlerini oluşturacaktır.

Yurt dışı pazarlarda sahiplerine rekabet avantajı sağlayan markanın oluşturulması ve yaşatılması süreci, şüphesiz firmaların bir takım yönetsel ve finansal becerilere sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında firmaların markalaşma vizyonunu elde etmelerinde ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırarak markalaşmayı bir firma stratejisi olarak belirlemelerinde, yönetimin alacağı kararlar belirleyici olmaktadır. Üst yönetim tarafından verilmiş olan markalaşma kararının ise firma çalışanları tarafından benimsenerek içselleştirilmesi ve sahiplenilmesi markalaşma sürecinin başarıya ulaşması için kritik bir öneme sahiptir.

Kimler Katılabilir

Üst Kademe Yöneticiler, Pazarlama Bölümü Çalışanları

Ayrıntılı Bilgi İçin

İletişim biligleri için tıklayınız